Kurumsal Eğitim ve Danışmanlık

Kurumsal Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti

Psikolojinin mevzu olmadığı alan yoktur. Kurumsal eğitim ve danışmanlık ile işyerlerinde çalışanların psikolojisinin kurumun hedeflerine nasıl ulaşacağını belirler. Kurum içi etkili iletişim becerileri, duygu yönetimi ve düzenlemesi, bilinçli farkındalık, liderlik ve empati gibi bir çok konunun ele alındığı, belirli bir sürekliliği olan bu tür eğitimler veriyoruz.  Hem iş gören hem de yöneticilerin anlayışlarında fark yaratarak kurum kültürünü dönüştürmeye destek oluyoruz.

Nasıl Bir Eğitim?

Kişiler arası iletişim,  iletişim engelleri, iletişim çatışmaları, dinleme ve optimal uyarılma, sağlıklı ve etkili iletişim becerileri geliştirmeye yönelik eğitim programımız var. Stres ve etkileri, duygu düzenlemesi ve öfke kontrolü gibi birçok konunu ele alınır. Modern eğitim kavramlarını (kişiselleştirme, uygulayarak öğrenme, ekip çalışması ve bilginin yol gösterici eşliğinde keşfi) kullandığımız ve “duyarsam unuturum, görürsem hatırlarım ve yaparsam öğrenirim” modelininde eğitimler düzenliyoruz.

Eğitim Programı ve Süresi

Kurumunuzda uygulayacağımız eğitim, bünyenizdeki iş görenlerin tümünü kapsayacak  şekilde “oldukça kolay anlaşılan ve uygulanabilen iletişim beceri tekniklerini öğretmek, kurum içi iletişim çatışmalarını önlemek ve kurumsal verimliliği artırmak ” amaçlarımızdan bazılarıdır. Bütün çalışanların dahil edileceği 25-30’ar kişilik gruplarla en az  3’er haftalık bir eğitim programı planlıyoruz. Firma yetkilileri oluşan farkın devamını isteyecek olursa, programımızı aylık eğitimlerle de sürdürebiliyoruz. Ayrıca bireyesel eğitim ve psikoterapi için sayfamıza göz atın.

©2018 Klinik Psikolog-Psikoterapist Ali Bıçak, Her Hakkı Saklıdır.  www.alibicak.com içeriğini sürekli yeniler, yeni içerikler üretmeye devam eder. 

BİLGİ ve RANDEVU!