Kurumsal Eğitim ve Danışmanlık

Kurumsal Eğitim ve Danışmanlık

Psikolojinin mevzu olmadığı alan yok. İşyerlerinde çalışanların psikolojisi kurumun hedeflerine nasıl ulaşacağını belirler. Kurum içi etkili iletişim becerileri, duygu yönetimi ve düzenlemesi, bilinçli farkındalık, liderlik ve empati gibi bir çok konunun ele alındığı, belirli bir sürekliliği olan bu tür eğitimlerle hem işgören hem yöneticilerin anlayışlarında fark yaratarak kurum kültürünü dönüştürmeye destek oluyoruz.

Kişiler arası iletişim,  iletişim engelleri, iletişim çatışmaları, dinleme ve optimal uyarılma, sağlıklı ve etkili iletişim becerileri, stres ve etkileri, duygu düzenlemesi ve öfke kontrolu gibi birçok konunun ele alınacağı, modern eğitim kavramlarını (kişiselleştirme, uygulayarak öğrenme, ekip çalışması ve bilginin yol gösterici eşliğinde keşfi) kullandığımız ve “duyarsam unuturum, görürsem hatırlarım ve yaparsam öğrenirim” modelininde eğitimler düzenliyoruz. Kurumunuzda uygulayacağimiz eğitim, bünyenizdeki işgörenlerin tümünü kapsayacak  şekilde “oldukça kolay anlaşılan ve uygulanabilen iletişim beceri tekniklerini öğretmek, kurum içi iletişim çatışmalarını önlemek ve kurumsal verimliliği artırmak ” amaçlarımızdan bazılarıdır. Bütün çalışanların dahil edileceği 25-30’ar kişilik gruplarla en az  3’er haftalık bir eğitim programı planlıyoruz. Firma yetkilileri oluşan farkın devamını isteyecek olursa, programımızı aylık eğitimlerle de sürdürebiliyoruz.